BIA ĐÀI LOAN

Bia bán chạy nhất của Đài Loan! Kể từ năm 1997, các sản phẩm bia của Đài Loan đã được Tổ chức Thẩm định Thuốc lá, Rượu và Thực phẩm…