ƯU ĐÃI KHÁCH HÀNG MỚI

1. Hỗ trợ về Marketing - PR.

- Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Công ty.

- Đại lý được cấp giấy chứng nhận là Đại lý chính thức của Công ty.

- Đại lý được update thường xuyên thông tin về giá cả, thông tin hàng hóa, sản phẩm, chính sách của Công ty, các chương trình Marketing, tài liệu thúc đẩy bán hàng (nếu có).


2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hàng hóa, tư vấn.

- Đại lý được hỗ trợ giải đáp những phản hồi của khách hàng về sản phẩm qua điện thoại, qua Email. Sẽ được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp khi có yêu cầu.

- Đại lý được tư vấn nhập khẩu các mặt hàng phù hợp, đang thịnh hành 

- Được tư vấn, giải đáp cách bảo quản hàng hóa để có chất lượng tốt nhất 


3. Hỗ trợ về hàng hóa 

Đổi hàng.

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của nhà sản xuất.

Trả hàng.

- Trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận khi mua hàng, Đại lý có quyền trả lại hàng. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 07 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.

Hàng bày mẫu, thử nghiệm.

- Công ty sẽ hỗ trợ Đại lý mượn hàng bầy mẫu, thử nghiệm đối với các sản phẩm mới tung ra thị trường hoặc khi Đại lý khai trương, mở địa điểm kinh doanh mới.


4.  Hỗ trợ, giá cả

YingXuan luôn cố gắng hỗ trợ tốt nhất đến các khách hàng đại lý mới, theo phương châm Win-Win đôi bên cùng có lợi