Chính sách vận chuyển của YingXuan 

1.Đối với các mặt hàng có sẵn ở Việt Nam

  • Thời gian xuất hàng sẽ từ 3-5 ngày từ khi xác nhận đơn hàng của Đại Lý  ( không tính các ngày lễ nghỉ ) 

  • Thời gian vận chuyển sẽ tùy theo khu vực, ước tính khoảng 3-7 ngày 


1.Đối với các mặt hàng không có sẵn ở Việt Nam

  • YingXuan sẽ xuất hàng trực tiếp hàng từ Đài Loan, thời gian vận chuyển sẽ phụ thuộc vào tùy mặt hàng sau khi xác nhận đơn hàng .