Hình thức thanh toán

Thanh toán 100% trước khi giao hàng, có hai hình thức cho bạn lựa chọn : 

  • Thanh toán bằng tiền mặt 

  • Thanh toán bằng chuyển khoản