Ying Xuan

Ying Xuan

櫻軒庄LOGO

Ying là hoa anh đào xinh đẹp
Xuan là cửa của hành lang dài
Lấy tên Ying Xuan, tượng trưng cho việc thưởng thức đồ ăn dưới lối đi dạo có cửa sổ, chiêm ngưỡng những bông hoa anh đào nở đẹp, và một sự tận hưởng tuyệt vời trong cuộc sống.