KẸO NGẬM HỌNG THẢO MỘC

Ho, đau họng, khản giọng, một ngày quan trọng đối với bạn quả là một thảm họa! Viên ngậm Comfort Tree sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối này!