CỐT LÚA MẠCH ĐEN

Nguyên liệu chọn lọc, kết hợp với công nghệ lên men độc đáo của Đức Thức uống tốt cho sức khỏe không đường không cồn, phù hợp với mọi lứa…