MỰC SỢI

Những con mực tươi được lựa chọn kỹ càng được chế biến qua quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, được làm khô và cắt thành những miếng mực…